Om temaet: Reklame

Reklame er et område som nesten alle elever kommer til å jobbe med i norskfaget. Her produserer elevene en reklamefilm for et produkt eller en sak. Underveis forholder de seg analytisk og vurderende i forhold til andre reklamer, og de lærer å bruke filmiske virkemidler i sin egen reklame

Reklame har en av elevene (eller læreren) rollen som direktør for en virksomhet, som eier et produkt, som det skal lages en reklame for. Direktøren bestiller reklamen fra en filmgruppe, som består av resten av gruppa.

Hvem er målgruppen? Hvordan kan man mest effektivt kommunisere et produkts (eller saks) fordeler? Hvilke tv-kanaler skal reklamen vises på? Dette er bare et av flere innledene spørsmål som gruppen vil møte i en reklamefilmproduksjon.

Deretter jobber de forskjellige funksjonene med bildefortelling, lyd, regi, skuespill, scenografi, kostymer og klipping. Mange valg må tas i førproduksjonen, slik at elevene ender opp med de ønskede bildene etter opptak.

I postproduksjonen klippes filmen av noen av elevene, mens resten lager en avmelding som avrunder reklamen. Til slutt presenteres den ferdige reklamefilmen for kunden og resten av klassen. Fungerer reklamen for målgruppen?

For å opprette filmgrupper med dette undervisningsopplegget, må du logge inn eller  oprette dig som produsent.

Funksjoner og egenskaper

Det er 5-8 elever på hver filmgruppe, og de kan med fordel ha følgende roller:

 • Kunde – skal kunne spille rollen som en krevende kunde, som våger å stille krav til resten av filmgruppen. Denne rollen kan eventuelt spilles av læreren.
 • Regissøren - skal kunne ta styringen, være kreativ og samtidig kunne jobbe selvstendig.
 • Fotografen - skal være disiplinert, selvstendig og hardtarbeidende.
 • Lydsjef - er ansvarlig for lyden i filmen, dvs. denne eleven finner musikk og andre lyder som passer til idéen.
 • Scenografen - skal ha sans for rom, farger og stemninger, samt være praktisk anlagt.
 • Kostymør - skal ha sans for klær, farger og stemninger.
 • Skuespilleren – skal ikke være blyg og være parat til å uttrykke følelsene fra sin karakter foran resten av gruppa. 

Noen av elevene kan ha to funksjonen. Sammensetningen av gruppa er viktig og er nærmere beskrevet i lærerveiledningen. 

Trinnmål

Trinnmål for norsk

 • uttrykke seg med bilder, lyd og tekst i komplekse produksjoner
 • bruke informasjonsteknologi og elektroniske mediers muligheter bevisst og hensiktsmessig.
 • bruke informasjonsteknologi til søking og kommunikasjon
 • gjøre rede for samspillet mellom språk, innhold, sjanger og situasjon
 • gjøre rede for og anvende forskjellige sjangrer, fremstillingsformer, fortellerteknikker og virkemidler
 • gjøre rede for og vurdere etiske, estetiske og historiske aspekter i litterære tekster og andre uttrykksformer
 • forholde seg analytisk og reflektert til tekster og andre uttrykk fra forskjellige medier
 • presentere en tekst i samspill med andre grafiske uttrykksmidler
 • bruke datamaskinen som redskap og bruke informasjonsteknologi hensiktsmessig som kommunikasjonsmiddel og i forskjellige skriveforløp
 • bruke skriftspråket som støtte for tenkning og som et praktisk redskap i hverdagen