Om temaet: Historier der du bor

Å lage dokumentarfilm gir elevene en fantastisk mulighet til å fordype seg i aktuelle eller historiske emner fra deres egen by. Forskjellige grupper kan komme med forskjellige vinkler på stoffet. Alle i klassen får dermed utbytte av alle filmene.

 

Filmgruppen skal finne et emne fra lokalsamfunnet som det er interessant å lage en dokumentarfilm om.

Formålet med temaet er, at elever i små filmgrupper hver produserer en kort dokumentarfilm, som behandler et historisk eller aktuelt emne fra lokalsamfunnet. Temaet vil:

 • fremme lysten til å arbeide med historiske/aktuelle emner 
 • få elevene til å tilegne seg kunnskap om en aktørs historie og/eller betydning for lokalsamfunnet 
 • sammenlikne nåtiden med fortiden for elevene på en naturlig måte
 • hjelpe elevene til å skabe en filmfortelling
 • hjelpe elevene til å bruke dokumentariske virkemiddler til å underbygge filmens poenger
 • gi klassen flere lokale saker til diskusjon
 • naturlig integrere digitale medier i undervisningen og gjøre elevene innholdsprodusenter for internett

Du kan som lærer velge at idéene skal peke i en bestemt tematisk retning, for eksempel.: "Lag en film om det kommende kommunevalget" (samfunnsfag). Hovedoppgavene etter ideutviklingen er å finne en person, som kan fortelle om emnet i et intervju, filme gode stemningsbilder, finne passende musikk, skrive forklarende tekster og redigere dette sammen til en interessant film.

For å opprette filmgrupper med dette undervisningsforløpet, må du logge deg inn eller opprette deg (meld deg på) som produsent.

 

 

Kristoffer fra Gungehusskolen i Hvidovre har prøvd temaet, i historie, med en 8. klasse.

 

Filmgruppens roller

Der er tre elever på hver dokufilmgruppe:

Dokuregisør – skal være kreativ, ha overblikk og lede gruppen mot et felles mål.

Dokufotograf – skal ha sans for å oversette en ide til bilder, og gjerne teknisk god.

Dokulydsjef – skal skape lydsiden på filmen, dvs. finne/ta opp musikk og andre lyder som passer til ideen.

Mange av oppgavene – som ideutvikling, research, vinkling og redigering – foregår i fellesskap. Men hver elev har egne spesifikke oppgaver. Informasjon om disse oppgavene finnes i lærerveilledningen.

 

Kompetansemål

Dokumentarfilm egner seg spesielt til fagene; norsk, historie og samfunnsfag. Da det arbeides med digitale medier leves det opp til flere felles kompetansemål, som er beskrevet her: Faghæfte 48. IT- og mediekompetencer i folkeskolen.

Her er en liste over de mest opplagte kompetansemålene som temaet oppfyller:


Kompetansemål for norsk

 • uttrykke seg i bilder, lyd og tekst i komplekse produksjoner
 • annvende informasjonsteknologi og elektroniske mediers muligheter bevisst og hensigtsmessig
 • anvende informasjonsteknologi til research og kommunikasjon
 • gjøre rede for og annvende forskjellige sjangre, fremstillingsformer, fortellerteknikker og virkemiddler
 • gjøre rede for og vurdere etiske, estetiske og historiske aspekter i litterære tekster og andre uttrykksformer
 • forholde seg analytisk og reflekteret til tekster og andre uttrykk fra ulike medier
 • bruke lesning av digitale og trykkte tekster, samt grafiske uttrykk som redskap til å forstå omverdnen.
 • forstå og bruke forskjellige kilder målrettet og kritisk
 • annvende datamaskin som redskap og bruke informasjonsteknologi hensigtsmessig som kommunikasjonsverktøy og i forskjellige skriveforløp
 • bruke skriftspråket som støtte for refleksjon og som et praktisk redskap i hverdagen.


Kompetansemål for historie

 • søke opp informasjon i forskjellige medier og kunne bearbeide informasjonen og forholde seg kildekritisk til den.
 • indentifisere historiske emner og temaer og diskutere dem.
 • utforme historiske fortellinger, som tolker deler av historiens forløp.
 • definere alminnelig brukte historiske begreper anvnde kildekritikk.
 • formulere relevante problemstillinger til emner og temaer, og svare på dem.

 

Kompetansemål for samfunnsfag

 • anskaffe og andvende statisitkk og annen empiri til bruk i samfundsmessige problemstillinger, blandt annet mellom egene observasjoner og spørremetoder.
 • inngå saklig i en demokratisk debatt om samfunsmessige problemstillinger og løsningsmuligheter. 

 


Før produksjonen
Hvis dere har lyst til å arbeide analytisk med dokumentarfilm, før dere selv produserer, foreslår vi materialet Fokus, på dokumentar, utarbeidet av Det Danske Filminstitut.