Om temaet: Forhåndsskrevet manus

Dette tema handler om prosessen etter ide- og manuskriptskrivningsfasen. Her tas det utgangspunkt i et manusoplegg - et såkalt nullmanus - hvor elevene ikke skal finne på hele historien selv, men inspireres til å ta en rekke avgjørende valg om location, karakterer, rekvisitter mm., som gjør at ikke to filmer vil bli like, selvom utgangspunktet er det samme.

Her finner du tre manus på dansk, engelsk, tysk og fransk, så det er mulighet for å lage et tværrfaglig forløp mellem dansk og et andet språkfag.

 

Tysk 1     Tysk 2    Tysk 3    (åpner i nytt vindu)

Dansk 1     Dansk 2     Dansk 3

Fransk 1     Fransk 2     Fransk 3

Engelsk 1     Engelsk 2     Engelsk 3 

 

Først samarbeider gruppen med å tolke manusopplegget og ferdiggjøre historien ut i fra det.

Deretter jobber de forskjellige funksjonene med kortfilmens bildefortelling, lyd, regi, skuespill, scenografi, kostymer og klipping. Det er mange valg som må tas i produksjonens forarbeid, slik at de riktige bildene blir tatt under opptaket.

I postproduksjonen kan det klippes to versjoner av samme kortfilm, slik at alle kommer til i redigeringsprogrammet. Eller, man la et par elever lage en vox pop om prosessen, mens de andre klipper filmen. (Les flere forslag til planlegging av undervisningen i lærerveiledningen).

For å oprette filmteam med dette undervisningsforløpet, må du logge inn eller registre deg som produsent.

 

Filmteamets fagfunksjoner

Hvert filmteam kan ha 5-7 elever, som kan utfylle følgende funksjoner:

 • Regissøren - skal ha et kreativt overblikk for prosjektet og kunne arbeide selvstendig.
 • Fotografen - skal være disiplineret, selvstendig og hardtarbeidende.
 • Lydsjefen – skal skape filmens lyd, dvs. kunne finne musikk og finne frem til de andre lydene som passer til ideen.
 • Scenografen - skal ha sans for rom, farger og stemninger og være praktisk anlagt.
 • Kostymesjefen - skal ha sans for klesstil, farger og stemninger.
 • Skuespillere – skal være åpen og klar for å utrykke sin karakters følelser, mens resten av teamet ser på.

Sammensetningen av teamene er viktig, og blir derfor nærmere beskrevet i lærerveiledningen.

 

Trinmål

Når det arbeides med digitale medier, leves det generelt opp til en hel rekke av de felles mål, som er beskrevet i Faghæfte 48. IT- og mediekompetencer i folkeskolen.

Ved å jobbe med temaet, jobber man under alle omstendigheder med:

 

Trinmål for norskfaget

 • utrykke seg i bilder, lyd og tekst i komplekse produksjoner
 • anvende informasjonsteknologi og elektroniske mediers muligheter bevisst og hensigtsmessig
 • anvende informasjonsteknologi til søking og kommunikasjon
 • gjøre rede for og anvende forskellige sjangrer, fremstillingsformer, fortellerteknikker og virkemidler
 • gjøre rede for og vurdere etiske, estetiske og historiske aspekter i litterære tekster og andre uttryksformer
 • forholde seg analytisk og reflekteret til tekster og andre uttryk fra forskjelligartede medier
 • presentere en tekst i samspill med andre grafiske uttryksmidler
 • anvende datamaskinen som redskap og bruke informasjonsteknologi hensigtsmessig som kommunikasjonsmiddel og i forskjellige skriveforløp
 • bruke skriftspråket som støtte for tenking og som et praktisk redskap i hverdagen.

 

Trinmål for engelskfaget

(Nedenstående trinmål tar utgangspunkt i at elevene bruker et av de engelske manuskriptene og spiller inn filmen på engelsk)

 • forstå muntlig engelsk innenfor forskjellige sjangrer, herunder lyd- og bildemedier om en rekke utvalgte emner av personlig, kulturell og samfunnsmessig relevans
 • uttrykke seg muntlig med rimelig presisjon, spontanitet og letthet i et sammenhengende språk tilpasset utvalgte sjangrer og situasjoner
 • kommunisere muntlig og skriftlig gjennom digitale medier
 • uttale engelsk på en måte som nærmer seg en av de annerkjendte innfødte uttalevarianter
 • snakke og skrive engelsk, slik at sentrale gramatiske regler følges
 • tilpasse uttryksformen i rimelig grad etter hensikt, mottaker, situasjon og sjanger
 • velge arbeidsform, herunder praktiske og kreative arbeidsformer, iht. den foreliggene aktivitet eller oppgave
 • utnytte mediene, herunder de elektroniske medier, i forbindelse med informasjonssøkning, kommunikasjon, kunnskapsdeling og netverksdannelse

 

Trinmål for tyskfaget

(Nedenstående trinmål tar utgangspunkt i at elevene bruker et av de tyske manuskripter og spiller inn filmen på tysk)

 • forstå hovedinnholdet og vesentlige detaljer av muntlig tysk om sentrale og nære emner
 • delta i samtale om sentrale og nære emner
 • redegjøre for hovedinnholdet og vesentlige detaljer i forbindelse med sentrale og nære emner på bakgrunn av forskjellige typer tekst, lyd og bilder og personlige erfaringer
 • uttrykke seg med en uttale og et tonefall som gjør språket klart og forståelig
 • uttrykke seg med et grunnleggende ordforråd innenfor sentrale og nære emner
 • anvende IT og mediers muligheter i forbindelse med tekstproduksjon, kommunikasjon, informasjonssøkning og i forbindelse med nettverk
 • ta ut og anvende informasjon om forskjellige typer tekst
 • velge praktisk-musiske uttryksformer, herunder it-baserte uttryksformer som støtter det språklige uttryk

 

Trinmål for franskfaget

(Nedenstående trinmål tar utgangspunkt i at elevene bruker et av de franske manuskripter og spiller inn filmen på fransk)

 • forstå hovedinnholdet og vesentlige detaljer av muntlig fransk om sentrale og nære emner
 • delta i samtale om sentrale og nære emner
 • redegjøre for hovedinnholdet og vesentlige detaljer i forbindelse med sentrale og nære emner på bakgrunn av forskjellige typer tekst, lyd og bilder og personlige erfaringer
 • uttrykke seg med en uttale og et tonefall som gjør språket klart og forståelig
 • uttrykke seg med et grunnleggende ordforråd innen for sentrale og nære emner
 • anvende IT og mediers muligheter i forbindelse med tekstprodusjon, kommunikasjon, informasjonssøkning og i forbindelse med nettverk
 • ta ut og anvende informasjon av forskjellige typer tekst
 • velge praktisk-musiske uttryksformer, herunder it-baserte uttryksformer som støtter det språklige uttryk