Om temaet: Dokumentarfilm

Filmmediet er en attraktiv arbeidsform når “tørt” stoff skal formidles. Ved å la ungdommene være nysgjerrige og selv finne ideene og bearbeide dem, oppnåes det en stor dybde og forståelse av stoffet. Det blir levendegjort for dem da de gjør research, filmer og forsker på materialet. Samtidig kan det dukke opp flere vinklinger om samme tema, da en klasse kan lage 5-8 filmer. Dette kan skape en interessant klassedebatt hvor flere vinklinger av et tema blir presentert.

Dokumentarfilmere skal finne et akutelt tema som skal være interessant å lage en film om. Dokumentarfilm er nemmelig film som tar for seg et dypdykk i virkeligheten. Hovedoppgavene etter idéutviklingen er å finne et intervjuobjekt, skyte stemmningsbilder, finne den rette musikken, skrive forklarende tekster og til slutt redigere det hele sammen til et fint sluttprodukt.

For å opprette filmgrupper med dette undervisningsforløpet, må du logge inn eller opprette deg som produsent.

Funksjonsbeskrivelser og fordeling

Det er tre elever på hver dokumentargruppe;

Dokumentar regissøren er filmens kunstneriske leder. Han eller hun må være kreativ og er ansvarlig for at gruppen jobber mot en felles visjon.

Dokumentar fotografen er ansvarlig for kameraet og den visuelle stemmningen i filmen. Han eller hun må jobbe for at ideen skal bli til konkrete bilder.

Dokumentar lydsjef er ansvarlig for lydbildet i filmen, det vil si å finne musikk og andre lyder som passer til filmen.

Mange av oppgavene, som ideutvikling, research og klipp/redigering skjer i felleskap. Samtidig har hver elev også egne arbeidsoppgaver og ansvarsområder. Se disse i lærerveiledningen. 

 

 

Kompetansemål

Dokumentarfilm egner seg veldig godt til fagene norsk, historie, samfunnsfag og geografi.

Under har vi listet de mest opplagte kompetansemålene. Utover disse kan man selv oppfylle kompetansemål ved å styre ideutviklingen i en bestemt retning, for eksempel: “lag en film om det kommende lokalvalget” (Samfunnsfag)

 

Kompetansemål for norsk

 • Utrykke seg I bilder, lyd og tekst
 • Bruke informasjonsteknologi og elektorniske mediers muligheter bevisst og hensigtsmessig
 • Bruke inforformasjonsteknologi til research og vidreformidling
 • Gjøre rede for, og bruke forskjellige sjangre, fremstillingsformer, fortellerteknikker og virkemidler
 • Gjøre rede for, og vurdere etiske, estetiske og historiske aspekter i litterære tekster og andre utrykksformer
 • Forholde seg analytisk og reflektert til tekster og andre uttrykksformer fra forskjellige medier
 • Bruke lesing av digitale- og trykte tekster, grafiske uttrykk som verktøy til virkelighetsforståelse.
 • Bruke og forstå forskjellige kilder målrettet og kritisk
 • Bruke en datamaskin som redskap og bruke informasjonsteknologi hensigstmessig som kommunikasjonsmiddel i skriveforløpet
 • Bruke skriftspråket som verktøy for tenking og som et praktisk redskap i hverdagen.

 

Kompetansemål for historie

 • Finne kilder i forskjelliger medier og å kunne bearbeide disse og å vurdere kildens verdi
 • Gjøre et dypdykk i historiske emner og temaer
 • Utforme historiske fortellinger som tolker deler av historiens utviklingsforløp
 • Definere allminnelige brukte historiske begreper samt være kildekritisk
 • Formulere relevante spørsmål til emner og temaer samt å argumentere for mulige løsningsforslag

 


Trinmål for samfunnsfag

 • Finne og bruke aktuell statistikk og annen empiri i behandlingen av samfunnsmessige problemstillinger, blant annet gjennom egne observasjoner.
 • Delta i saklige demokratiske debatter om samfunnets problemstillinger og løsningsmuligheter.

 

kompetansemål for geografi

 • Lese, forstå og vurdere informasjon i faglige tekster
 • Bruke informasjonsteknologi i forbindelse med undersøkelser, registrering, bearbeiding og fremleggelse.

 

Før produksjonen

Hvis dere har lyst til å arbeide analytisk med dokumentarfilm, før dere selv produserer, foreslår vi at dere ser nærmere på materialet Fokus på dokumentar, utarbeidet av Det Danske Filminstitut