Rulletekster

Projektleder for store P:
Thomas Bjerke, leder for Filmverkstedet i Oppland

Takk til...

Sparebankstiftelsen DNB.
Uten dens støtte og tro på prosjektet ville det aldri blitt realisert.

 

Store P står dessuten i evig takknemlighetsgjeld til...
Codewise, Kraftværk, Station-Next, alle profesjonelle filmfolk og lærere som har bidratt med materiale, Torben Larsen og ikke minst alle elever og skuespillere som har medvirket i filmer og på bilder: Alexander, Amalie, Amalie, Amanda, Anton, Asta, Axel, Carl, Christian, Christoffer, Clara, Emilia, Emma, Fanny, Frida, Ida, Jakob, Joanna, Julie, Laila, Laura, Lucas, Mathias, Mette, Rebecca, Sissel, Sofie, Søren, Tanne & Theis.