Om store P

Filmverkstedet i Oppland har utviklet store P for barn og unge i Norge.

Store P er et gratis tilbud til barn og unge i hele Norge, og ikke minst alle skoler som har praktisk filmproduksjon på timeplanen.

Store P er fra 2014 en del av Filmverkstedet i Opplands faste filmtiltak rettet mot barn og unge.

Utviklingen av store P er støttet av Sparebankstiftelsen.

Siden 2007 har Filmverkstedet i Oppland hjulpet barn og unge som ønsker å bruke, produsere og tilegne seg forståelse for de audiovisuelle mediene - og da i første rekke film.

Gjennom åpne samlinger, oppsøkende virksomhet og intensiv turnedrift rundt om i Oppland har filmverkstedet gjort seg kjent blant målgruppen, som har svart med en interesse som hele tiden har vært økende, til dagens nivå med rekordstor aktivitet og filmproduksjon blant barn og unge i hele fylket.

Filmverkstedet i Opplands metode er læring gjennom praktisk arbeid, i små grupper og med tett oppfølging fra veiledere. Denne filosofien ønsker vi å videreføre i den virituelle verden, på internett, med vår satsing stor P.

Store P tilbyr en rekke ferdige undervisningspakker i filmproduksjon, som legger opp til enten å arbeide i et enkelt fag eller tverrfaglig. Det vil løpende bli utviklet nye temaer.

Store P er en videreutvikling av Filmlinjen (2010) og FilmlinjenTEMA (2013), opprinnelig utviklet av Station Next i Danmark.