Skuespiller

Funksjonsportrett

Som skuespiller er man i svært stor grad med på å avgjøre hvordan filmen blir mottatt av publikum. For en reklame er publikums positive mottakelse viktig, for da er det større sjanse for at de vil ha produktet. Som skuespiller skal man derfor ha motet og lysten i seg til å gi alt.

Likevel er det viktig å huske at en skuespiller bare er en del av gruppa, og skuespillerens oppgave er først og fremst å formidle regissørens visjon. Skuespilleren skal evt. også bidra med sin stemme når det spilles inn voice over.

Det kan være flere skuespillere på gruppa. Hvis rollen ikke er stor kan skuespilleren også ta en av de andre funksjonene, for eksempel scenograf eller kostymør.