Lydsjef

Funksjonsportrett

Film består av en bildeside og en lydside. Når man produserer en reklamefilm skal man gi lydsiden like mye oppmerksomhet som bildesiden!

Det er din oppgave som lydsjef å sørge for at filmen deres får en gjennomtenkt og velprodusert lydside. Du skal bl.a. stå for opptak av lyd og voice over, så man tydelig kan høre det som blir sagt.Men det er like viktig at du i postproduksjonen finner den riktige musikken og gode atmosfærelyder til scenene i filmen.