Kunde

Funksjonsportrett

Hvis du får rollen som reklamekunde, skal du forestille deg at du er sjef for bedriften som eier produktet det skal lages reklamefilm for. Det er du som leier inn reklamefilmgruppa (resten av gruppa) for å lage en reklame. Du er altså kunde hos deres reklamebyrå.

Underveis skal du sikre at alle beslutninger som tas beveger seg i riktig retning, slik at reklamefilmen blir som du ønsker. Du er med i alle faser og er selv med på å produsere filmens produktskudd = pack shot og voice over.

Rollen som kunde kan evt. spilles av læreren deres.