Reklame

Hva gjør reklamefilmgruppa? Se videoen ovenfor.

På "Reklame" har en av dere (eller læreren deres) rollen som sjef for en bedrift som eier et produkt, som det skal lages en reklamefilm for.  Sjefen bestiller reklamen hos en filmgruppe, som er resten av gruppen.

Hvem er målgruppen? Hvordan kan vi mest effektivt kommunisere hva som er det fantastiske med et produkt (eller en sak) til dem? Hvilke TV-kanaler skal reklamen vises på?

Dette er bare noen av spørsmålene dere må finne ut av i en reklamefilmproduksjon.

Dere skal skrive manuskript, lage storyboard, finne en location, finne kostymer, øve på rollene, spille inn, klippe, ta opp voice over og mye annet før reklamen er klar til å presenteres.

Gruppas arbeide er fordelt mellom disse funksjonene:

Klik på funksjonene for å gå til deres portrett.