Lydsjef

Funksjonsportrett

Film består av en bildeside og en lydside. Man kan si at lydsiden utgjør 50% av filmen. Likevel er det en tendens til at vi primært tenker på filmen som et bildemedie. Det er fordi bilder er konkrete og lette å beskrive, mens lyd er mer abstrakt. Når man produserer en film kan man dog ikke glemme å gi lydsiden den samme oppmersomhet som billedsiden!

Det er din oppgave som lydsjef å sørge for, at filmen får en gjennomtenkt og velprodusert lydside. Du skal bl.a. stå for opptak av lyden under produksjonen, så man tydelig hører det som blir sagt. Men det er like vesentlig, at du i postproduksjonen finner riktig musik og gode atmosfærelyder til filmens scener.

Ovenfor kan du se et portrett af den profesjonelle lydsjefen Hans Møller: