Fotograf

Funksjonsportrett

En film starter stort sett altid med et manuskript. Etter at manuskriptet er skrevet, ligger utfordringen i å omsette det skrevne ord til bilde og lyd. Bildesiden til en film skal i like stor grad som skuespillernes replikker fortelle den historien som er utgangspunktet for filmen. Et gammelt ordspråk påpeker at et bilde sier mer enn 1000 ord, og det er ikke helt feil når det handler om en filmproduksjon. Det er ofte lettere å fortelle gjennom bilder enn replikker.

Det er din oppgave som fotograf å sørge for at filmen får en gjennemført bildeside, som er med på å fortelle historien.

Under de forskjellige oppgavene finner du masse gode råd og værktøy til arbeidet med filmens bildeside.

Ovenfor kan du se et portrett av den profesjonelle filmfotografen Casper Høyberg: