Lydsjef

Funksjonsbeskrivelse

Dokumentar lydsjefen har ansvaret for lyden i dokumentarfilmen.

Først skal du i samarbeid med de andre i gruppen utvikle ideen til filmen. Deretter skal du bearbeide ideen til all den lyden som kommer med i filmen. Du skal bl.a. Finne musikk, ta opp lyden under intervjuet å justere alle lydnivåene når filmen er klippet.