Regissør av "5 på gata"

Funksjonsbekrivelse

En regissør har alltid det innholdsmessige og kreative ansvaret, men det er viktig å huske at det bare kan bli et godt resultat hvis man lytter til og samarbeider med andre.

Som regissør av "5 på gata" har du ansvaret for at det er en god sammenheng mellom temaet, spørsmålene du stiller til personene og måten svarene blir klippet sammen på.

Du skal dessuten ta stilling til forslagene fotografen kommer med i forhold til teknikk og innspillingssted.

Redigering av "5 på gata" gjør du i samarbeid med fotografen, og det er du som har "final cut" - altså tar de endelige beslutningene i klippeprosessen.