5 på gaten

Hva gjør "5 på gata"-gruppa? Se videoen og les det her.

"5 på gata" er et mini-intervju med spørsmål og svar om et aktuelt tema som klippes sammen til en kort helhet. Et eksempel kan være en liten undersøkelse blant elevene om man er for eller mot at det selges brus på skolen.

"5 på gata" kan også brukes som evaluering av et prosjekt der hele klassen kan uttale seg om arbeidet med prosjektet og hva de har lært.

Hovedoppgaven er å finne relevant spørsmål og et godt innspillingssted, og deretter redigere materialet til en helhet.

Dere kan lage en liten undersøkelse hvor dere spør 3-5 personer, eller en større der hele klassen eller gruppen blir spurt.

Dere er to personer i et "5 på gata"-team:

Mange av oppgavene, som forberedelse og redigering, gjør dere sammen.