Lag deres egen film

Lag film som man gjør i den profesjonelle filmverdenen.

Stor P består av fire filmgrunntyper, og det er stor forskjell på hvordan det er lagt opp til at gruppene skal jobbe innenfor de ulike grunntypene.

  • Dokumentar handler om å fremstille en interessant historie fra virkeligheten.
  • Med Kortfilm er utfordringen å røre publikum med sin egen fortelling.
  • I Reklame gjelder det å selge et produkt eller en ide så publikum får lyst på det.
  • I Fem på gata intervjues forskjellige mennesker og deres svar klippes sammen, og gir interessante vinkler på samme emne.

Se hva andre sier om stor P (danskene kaller det Filmlinjen TEMA):