Lærerintro

Det er ingen tvil om at filmproduksjon er attraktivt i mange elevers øyne. Hvorfor ikke bruke denne motivasjonsfaktoren i alle skolens fag?

Formålet med stor P er å gjøre det enkelt å arbeide tverrfaglig i skolen  - gjennom praktisk arbeid med film.

  • Hvorfor ikke la elevene utforske lokalhistorien gjennom en dokumentarfilm?
  • Eller sette de til å lage en kortfilm i tysk, fransk eller engelsk – med eget manus eller et manus som er satt opp på forhånd?
  • La dem lære om målrettet kommunikasjon ved at de selv produserer en reklamefilm.
  • Eller få en gruppe elever til å (selv)evaluere en hvilken som helst prosess – et språkemne, et tema i samfunnsfag eller en prosjektuke – med en vox pop?

I temaoversikten finner du en rekke ferdige undervisningsforløp. Og foruten å være en støtte gjennom ulike former for filmproduksjon, så har temaene potensial til også å oppfylle en rekke læringsmål.

Elevene arbeider i grupper på 2-8 personer, der hver og en av elevene får en egen funksjon med tilhørende ansvarsområde og oppgaver. Gjennom læringsvideoer, artikler og eksempler viser stor P hvordan de ulike oppgavene skal utføres for at eleven skal kunne oppfylle sitt ansvar.

Se hvordan gruppearbeidet fungerer, og hvor enkelt det er å opprette en produksjon i videoen over.

Å opprette en gruppe
For å komme i gang må du opprette deg som produsent.

Deretter tar det kun et par minutter å opprette en eller flere grupper. Og så er dere i gang!